Harmonogram prac:

HARMONOGRAM
1PODPISANIE UMOWY01.06.2021
2.ETAP I - STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE
ORAZ MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
III kwartał 2022
3.DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHI kwartał 2023
4.ETAP II - ELEMENTY KONCEPCJI PROGRAMOWEJII kwartał 2024