Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
oraz
Biuro Projektów „IVIA”
zapraszają na spotkanie informacyjne
w związku z opracowaniem

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
dla przedsięwzięcia
BUDOWA OBWODNICY SZCZYTNA
W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 53,57 i 58

spotkanie odbędzie się w budynku MDK w Szczytnie przy ulicy Polskiej 12
19.05.2022 r. (czwartek) o godz. 16:00

Materiały informacyjne dotyczące analizowanych wariantów przebiegu trasy
projektowanej obwodnicy Szczytna
dostępne są na stronie internetowej:

ZAPRASZAMY

Plan orientacyjny

Materiały informacyjne: